купщIэншэ


купщIэншэ

1. надэ, купщIэ зэрымылъ
без ядра (орех)
2. цIыху сэбэпыншэ, цIыху надэ
пустой, бесполезный человек

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.